توسعه مقصد گردشگری با تاکید بر شناسایی ابعاد اعتماد گردشگران با رویکرد ترکیبی


اسماعیل زاده, سمیه, دل افروز, نرگس, قلیپور, علی, مولایی هشجین, نصرالله. (1401). ‘توسعه مقصد گردشگری با تاکید بر شناسایی ابعاد اعتماد گردشگران با رویکرد ترکیبی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.299430.2413منبع