توسعه‌پایدار از کدام مسیر عبور می‌کند؟


تهران- ایرنا- بررسی‌ها حاکی‌ است: توسعه معادن با وجود درآمد خوب و اشتغالزایی در صورتی که منجر به تخریب و ایجاد هزینه غیرقابل جبران در محیط‌زیست کشور شود، بهترین راه توسعه نیست و تجربه جهانی نشان داده که توسعه پایدار از مسیر حفاظت از منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی و صنایع های‌تک و گردشگری می‌گذرد.منبع