توبافی خراشاد؛ چهار سال پس از جهانی شدن
بیرجند – ایرنا – تُوبافی هنر صنعتی با بیش از سه قرن قدمت در خراشاد غبار فراموشی گرفته بود تا اینکه جمعی از بانوان مصمم به احیای آن شدند و اکنون چهار سال از ثبت این روستای گردشگری به عنوان روستای جهانی صنایع دستی می‌گذرد.منبع