تهران میزبان «روز فرهنگی عراق» خواهد شد
تهران- ایرنا- «روز فرهنگی عراق» با مشارکت رایزن فرهنگی جمهوری عراق در ایران در کوشک باغ هنر منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار خواهد شد.منبع