تمدید یک روزه جشنواره فرهنگ‌اقوام ایران زمینایسنا/گلستان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌گلستان از تمدید زمان برگزاری جشنواره فرهنگ و اقتصاد اقوام ایران زمین در گرگان به مدت یک روز دیگر خبر داد.

محمدجواد ساوری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به برگزاری پانزدهمین جشنواره فرهنگ و اقتصاد اقوام ایران زمین در استان گلستان و به میزبانی گرگان، اظهار کرد: این جشنواره مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر بود از ۱۷ تا ۲۱ آبان ماه در نمایشگاه بین المللی گرگان‌برگزار شود.

وی با بیان اینکه استقبال مردم‌اعم‌از مردم عزیز استان‌گلستان گرفته تا استانهای شمالی و سایر استانها از جشنواره بسیار خوب بوده است، افزود: با توجه به درخواست های مکرر مردم و همچنین هنردوستان مدت اجرتی برنامه های جشنواره برای یک شبانه روز دیگر تمدید شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌گلستان با تاکید بر اینکه تعداد بسیاری از مدیران ارشد استانی و ملی از جمله وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش و معاونان چندین وزیر تا کنون از جشنواره بازدید کرده اند، ادامه داد: در روزهای باقیمانده نیز حضور مسئولان ملی در این جشنواره ادامه خواهد یافت.

انتهای پیاممنبع