تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور در دستور کار است
بیرجند – ایرنا – فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گفت: اقدامات خوبی برای حفاظت از آثار تاریخی کشور و تقویت یگان حفاظت در دستور کار قرار گرفته که پیگیری وضعیت استخدامی نیروهای یگان حفاظت یکی از این موارد است.منبع