تعطیلی واحدهای اقامتی در صورت تقاضای آنان ادامه خواهد داشت

محمود مادرشاهیان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تعطیلی واحدهای اقامتی مشهد اظهار کرد: ما نمی‌توانیم هتل‌ها را تعطیل کنیم و تنها هتل‌هایی که میهمان کمتری داشتند و یا مسافر نداشتند، به صورت داوطلبانه اعلام تعطیلی کردند.

مادرشاهیان تصریح کرد: در خراسان رضوی نمی‌توان هیچ هتلی را تعطیل کرد و این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که هتلدار داوطلب این تعطیلی باشد. طی ماه گذشته به علت بردوت هوا نزدیک به ۱۰۰ هتل، هتل‌آپارتمان و میهمان‌پذیر درخواست تعطیلی داشتند و برای کمک به مصرف انرژی واحدهای خود را تعطیل کردند.

وی اضافه کرد: البته هتل‌هایی که میهمان دارند و رزرو در آن‌ها نیز انجام شده، تعطیل نخواهند شد چرا که این تعطیلی به زائران و اسکان آن‌ها آسیب وارد می‌کند.

مادرشاهیان در مورد اقامت رایگان مسافران در راه مانده دی ماه تصریح کرد: به دلیل برودت هوا در دی ماه تعدادی از هتلداران برای سه شب هتل‌های خود را در اختیار مسافران قرار دادند و در مصرف بهینه انرژی نیز همکاری‌ کامل داشتند.

وی در خصوص تعداد هتل‌های متقاضی تعطیلی گفت: ۳۰ هتل، ۲۷ میهمانپذیر و ۲۹ هتل آپارتمان متقاضی تعطیلی بودند و هنوز هم بازگشایی نشده‌اند.

وی در خصوص بهینه انرژی در هتل‌ها یادآور شد: اغلب هتل‌ها در مشهد ژنراتور دارند و در دی ماه به علت برودت هوا از آن‌ استفاده کرده تا مصرف برق شهری را کمتر کنند. در ایام سرد مشهد حدود ۵۰ واحد اقامتی از ژنراتورهای خود برای تولید برق استفاده کردند تا از این طریق بتوانند به پایداری شبکه انرژی نیز کمک کنند.

انتهای پیاممنبع

ایسنا/خراسان رضوی رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی گفت: به علت غیر پیک بودن فصل فعالیت هتل‌هایی که داوطلب تعطیلی هستند و بودند، برای کمک به تامین پایدار انرژی فعالیت خود را متوقف کردند. با توجه به اینکه تا ۱۲ بهمن ماه برودت هوا در مشهد و استان ادامه دارد، در صورت تقاضای هتل‌ها تعطیلی‌ها ادامه خواهد داشت.

مادرشاهایان در مورد استفاده از سوخت جایگرین در هتل‌های مشهد نیز اظهار کرد: در حال حاضر تا حدودی سوخت جایگزین این اماکن تامین شده اما میزان آن ۱۰۰ درصد نبوده است. در همین راستا معاونت زیارت استانداری و جامعه هتلداران هر ۲ در حال پیگیری تامین گازوئیل برای هتل‌ها هستیم. اگر تامین سوخت به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شود، می‌توانیم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از هتل‌ها را به چرخه استفاده از سوخت جایگزین بازگردانیم.