تعرفه عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند


تهران – ایرنا – تعرفه خروج از کشور در سال آینده که کمیسیون تلفیق در جریان رسیدگی به لایحه بودجه مقرر کرده بود ۲۰ درصد افزایش یابد، به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و به این ترتیب سال آینده این تعرفه طبق نظر دولت ثابت می ماند.منبع