ترویج صنعت بوم‌گردی در روستاها

انتهای پیاممنبع  این مسئول با اعتقاد به اینکه تقویت زیرساخت‌های گردشگری در روستاها با ایجاد بوم‌گردی رونق گردشگری را به همراه دارد با احداث پروژه بوم‌گردی در روستا موافقت کرد.

وی با تاکید براینکه مازندران باید به قطب گردشگری تبدیل شود و مجوز دادن به برخی از پروژه‌های گردشگری نیاز به کارشناسی دقیق است، افزود: تقویت زیرساخت‌های گردشگری در روستاها راهبردی هوشمندانه در جذب گردشگر است بنابراین با افزایش شمار اقامتگاه بوم‌گردی در استان باید برای توسعه گردشگری استان گام برداریم.

 استاندار مازندران، تصریح کرد: فضای بوم‌گردی به نوعی بازسازی فرهنگ روستا و ایجاد المان‌های روستایی است از این‌رو باید تلاش کنیم تا صنعت بوم‌گردی در روستاها ترویج یابد.

ایسنا/مازندران استاندار مازندران، گفت: فضای بوم‌گردی به نوعی بازسازی فرهنگ روستا و ایجاد المان‌های روستایی است از این‌رو باید تلاش کنیم تا صنعت بوم‌گردی در روستاها ترویج یابد.

به گزارش ایسنا، سید محمود حسینی‌پور امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مدیریت استان با اشاره اینکه احداث هتل در مناطق روستایی با فضای فرهنگ و بوم روستا فاصله دارد، اظهار کرد: هرگونه ساخت و ساز و اجرای پروژه گردشگری باید منطبق با فرهنگ و سنت منطقه باشد.