تخریب یکی از مخروطه‌های “ترنه” در “کوخرد” بستکایسنا/هرمزگان کارشناس میراث فرهنگی گفت: به دلیل بارندگی های اخیر یکی از مخروطه های اثر ترنه در کوخرد بستک به طور کار از بین رفته است.

پیمان پاسلاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه این اثر آبی در میان رودخانه شور مهران از بی نظیرترین آثار کشور محسوب می شود، افزود: آثار باستانی ترنه در بهمن ماه ۱۳۸۲ به عنوان اثر ملی ایران به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون هیچ توجه ای به اثر زیبا و مهندسی شده نشده است و روز به روز شاهد نابودی آن خواهیم بود و نیازمند توجه ویژه است، عنوان کرد: ترنه شاهکار مهندسی شده سازه آبی از جنس سنگ و ساروج و مربوط به دوره ساسانیان است که در میان رودخانه شور مهران در منطقه کوخرد هرمزگان قرار دارد.

انتهای پیاممنبع