تخریب عرصه باغ "امین اسلامی"، زخمی بر چهره شهر تاریخی نیشابور


مشهد- ایرنا- آتش داستان پرتکرار تخریب آثار تاریخی و تجاوز به حریم و عرصه آثار ملی هر از گاهی از زیر خاکستر بی‌توجهی متولیان عرصه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی برمی‌خیزد و این بار قرعه تلخ فال به نام اثر ملی “باغ امین اسلامی” در دیار ادب و تاریخ و فرهنگ، شهر اساطیری نیشابور افتاده است.منبع