تخریب شبانه مسجد کازرونی با حضور میراث فرهنگی اصفهان متوقف شد


اصفهان _ ایرنا_ معاون میراث‌فرهنگی اصفهان گفت: با حضور یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان اقداماتِ مبنی برای تخریب مسجد کازرونی در شامگاه گذشته متوقف شد.منبع