تخریب بافت پیرامون حرم شاهچراغ (ع) دروغ محض است


شیراز-ایرنا-رئیس پژوهشگاه وزارت میراث‌فرهنگی گفت: این فرض که قرار است در پیرامون حرم حضرت شاهچراغ (ع) تخریبی صورت گیرد و مجتمع‌های تجاری ساخته شود دروغ محض است؛ کسانی که از پیشینه این طرح آگاهی دارند به خوبی می‌دانند که قرار نیست فضایی تخریب شود و اگر هم تخریب شود قرار نیست مجتمع یا برج تجاری ساخته شود.منبع