تحقیقات گردشگری سلامت در پایگاه پابمد:گذشته ،حال، آینده


حاجیان, فاطمه, ابراهیمبای سلامی, غلامحیدر, بدیع‌زاده, علی. (1401). ‘تحقیقات گردشگری سلامت در پایگاه پابمد:گذشته ،حال، آینده’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.347405.2629منبع