تجربه لذت خرید و تفریح در شهر تجاری بانه


سنندج- ایرنا- لذت خرید و تفریح را در شهرهای تجاری هم چون بانه می توان تجربه کرد؛ ایام تعطیلات فرصت مناسبی برای حضور در این شهر با تعداد زیادی مرکز خرید و اماکن گردشگری و تفریحی است.منبع