تبدیل برخی بناهای تاریخی دزفول به اقامت‌گاه بوم‌گردی

مدیر میراث فرهنگی دزفول گفت: هم‌اکنون برخی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با نظارت و همکاری میراث فرهنگی در حال مرمت و تکمیل و تامین تجهیزات لازم برای راه‌اندازی اقامت‌گاه بوم‌گردی و سفره‌خانه سنتی در بناهای تاریخی دزفول هستند.

به گفته چراغ‌چشم: بنای تاریخی شاه‌آبادی، بنای تاریخی بوم عرب و عمارت مجدی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خریداری شده و در حال مرمت و بازسازی برای تبدیل شدن به اقامت‌گاه بوم‌گردی هستند.

انتهای پیاممنبع

او معتقد است: تغییر کاربری بناهای تاریخی می‌تواند در قالب اقامت‌گاه بوم‌گردی و سفره‌خانه سنتی باشد.

عباس چراغ‌چشم در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: توسعه اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی در جهت حفظ بناهای تاریخی و ایجاد اشتغال پایدار در اولویت اداره میراث فرهنگی است.

ایسنا/خوزستان مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول گفت: از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای راه‌اندازی و توسعه اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی در بناهای تاریخی دزفول دعوت و استقبال می‌شود.