تالار امیرکبیر در کاخ گلستان افتتاح شد


تهران- ایرنا-  همزمان با برگزاری همایش یادمان امیرکبیر، تالار یادمان امیرکبیر در مجموعه جهانی کاخ گلستان در تهران افتتاح شد.منبع