تاریخ‌سازان اردبیل، ستارگان بی‌بدیل + فیلم
اردبیل – ایرنا – شهر اردبیل با نام باستانی آرتاویل در شمال غربی ایران با پیشینه تاریخی قابل تامل، بزرگان و رجال مهمی را طی ادوار مختلف در دامان خود پرورش داده است که هر یک همچون گنجی بر اهمیت علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این دیار افزوده‌ و چراغ راه آیندگان شده‌اند.منبع