تاخت چهار نعل سوارکاران بابلسر باجیب مسافران +فیلم


ساری- ایرنا – برخی سوارکاران در ساحل بابلسر با استمرار رویه نادرست و اخذ میلیونی از گردشگران زمینه واکنش و گلایه مهمانان مردم مازندران را فراهم کردند.منبع