تاثیر نگرانی‌های محیط زیستی بر تمایلات رفتاری گردشگران در مقصد ساحلی رامسر


محمّدی, مصطفی, شریفی, قاسم. (1401). ‘تاثیر نگرانی‌های محیط زیستی بر تمایلات رفتاری گردشگران در مقصد ساحلی رامسر’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.296287.2400منبع