تابلوی منسوب به پیکاسو در موزه ملی ایران چاپ دیجیتال است


تهران-ایرنا- رئیس کل موزه ملی ایران گفت: اصل تابلو منسوب به پیکاسو که در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود در سال ۱۹۱۸ اجرا شده است و بعدها یک شرکت ایتالیایی این اثر را بر روی کرباس در تعداد مشخص به صورت دیجیتالی برای عرضه به بازار محصولات هنری چاپ کرده است.منبع