تابلوهای دوزبانه راهنمای گردشگری معبدآناهیتا نصب شد


کرمانشاه – ایرنا – مدیر پایگاه بنای معبد آناهیتا کنگاور از نصب تابلوهای دوزبانه راهنمای گردشگری و معرفی این بنای فاخر با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال خبر داد.منبع