بی توجهی مالک و تنگنای مالی اداره میراث فرهنگی سبب آسیب به بخشی از سقف بازار قیصریه اصفهان شد
اصفهان – ایرنا – مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان در پی آسیب به بخشی از سقف بازار قیصریه گفت: چند عامل باعث آسیب سقف بازار قیصریه شد؛ یکی کوتاهی و بی توجهی مالک تیمچه دارالخدیجه در این بازار و عامل دیگر اینکه اداره میراث فرهنگی با تنگنای مالی مواجه بود.منبع