بیمارستان‌های میزبان گردشگران سلامت از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی گفت: بیمارستان‌های میزبان گردشگران سلامت می‌توانند با مشارکت در امر تبلیغات نمایشگاه گردشگری تهران از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.منبع