بیانیه فدراسیون زورخانه‌ای در خصوص ثبت جهانی این ورزش به نام جمهوری آذربایجان


تهران- ایرنا- فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور در خصوص ثبت آیین‌های این ورزش ایرانی از سوی جمهوری آذربایجان بیانیه‌ای را صادر کرد.  منبع