بومگردی؛ اما و اگرها


تهران- ایرنا- صنعت بومگردی، یکی از صنایع مرتبط با گردشگری است که با سفرهای معمولی به مکان‌های مختلف تفاوت دارد.
صنعتی که روز به روز در حال گسترش است و البته با توجه به تنوع زیستی ایران، قابلیت زیادی برای گسترش دارد.منبع