بوشهر غنی‌‎ترین گنجینه اسناد ایرانشناسی جنوب کشور را دارد+ فیلم


تهران- ایرنا- مدیر بنیاد ایرانشناسی شعبه بوشهر گفت: بیش از ۴ هزار سند تاریخی در این شعبه نگهداری می‌شود که یکی از غنی‌ترین گنجینه‌های کشور در جنوب محسوب می‌شود و در این چارچوب چندین کنگره بوشهرشناسی نیز برگزار شده است.منبع