بهشت طبیعت‌گردان؛ دور مانده از چشم گردشگران
تهران- ایرنا- شهر «شاهرود» در استان سمنان تنها نقطه ایران است که می‌توان از طریق آن در فاصله زمانی کمتر از ۳۰ دقیقه به کوه، ۳۰دقیقه به جنگل،۳۰ دقیقه به کویر و کمتر از ۳ ساعت به دریا رسید.منبع