بهشتی به نام "جهنم‌دره" در دامنه سبلان


اردبیل – ایرنا – سبلان به عنوان دومین کوه بلند ایران از دیرباز سوژه شعرها، داستان‌ها و افسانه‌های شیرین بوده و در دامنه‌های خود دره‌های تنگ، تاریک و دلهره آور نظیر “جهنم دره سی” دارد که با وجود داشتن نام مخوف و مرموز، قطعه‌ای از بهشت را با گل‌ها، جویبارها، زیستگاه‌های طبیعی و حیات وحش به نماش می‌گذارد.منبع