بنیان های فلسفی تقویت پایداری در گردشگری انبوه


شجاعی, مسلم, ضیائی, محمود, زاهدی, شمس السادات, حسینی, سید علی. (1400). ‘بنیان های فلسفی تقویت پایداری در گردشگری انبوه’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.302264.2436منبع