بناهای تاریخی استان اصفهان چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل است 
اصفهان – ایرنا – بازدید از بناهای تاریخی استان اصفهان در پی بارش برف و برودت هوا ، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری تعطیل شده است.منبع