بقایای معبد غرق‌شده کشف شد

انتهای پیاممنبع

آنچه باستان‌شناسان به عنوان بقایای این معبد کشف کردند در حقیقت دو محراب مرمرین است که به دوره‌ای از تاریخ تعلق دارد که نبطی‌ها آزادانه در منطقه «فلگریا» زندگی می‌کردند.

کشف این بنای مذهبی در خرابه‌های غرق‌شده پوتئولی باستانی نشان می‌دهد که نبطی‌ها پس از استقرار در قلمرو روم، حداقل برای مدتی، همچنان ایزد «ذوشرا» را می‌پرستیدند.

گمان می‌رود شهر باستانی «پوتئولی»(Puteoli) که اکنون غرق شده است، در مجاورت  شهر امروزی «پوتزولی» قرار داشته است. در دوران امپراتوری روم، پادشاهی نبطی تصمیم گرفت پایگاهی در سواحل ایتالیا ایجاد کند و پوتئولی به عنوان بزرگترین بندر تجاری در دریای مدیترانه رومی جذاب‌ترین گزینه برای تاجران بود.

نبطیان یک گروه قبیله‌ای عرب بودند که در چند قرن نخست هزاره نخست به عنوان عشایر در بیابان‌های شبه جزیره عربستان زندگی می‌کردند. اما هنگامی که اتحاد برای شکل دادن یک پادشاهی شکل گرفت، آن‌ها ساکن شدند و تجارت و بازرگانی را پیش گرفتند.

به گزارش ایسنا و به نقل از انشنت اوریجینز، باستان‌شناسانی که در نزدیکی سواحل شهر «پوتزولی» واقع در ایتالیا مشغول کاوش بودند بقایای معبد غرق‌شده و دوهزارساله نبطی‌ها را کشف کردند.

پادشاهی نبطی در اواخر قرن اول قبل از میلاد یک اتحاد داوطلبانه با روم تشکیل داد و رسماً انجمنی را راه‌اندازی کرد که تا چندین قرن باقی ماند.

بقایای معبد غرق‌شده نبطی‌ها در سواحل ایتالیا کشف شد.