بقایای بنای ثبتی همدان – ایسنا


بقایای بنای ثبتی همدان

ایسنا/همدان خانه «اقبالیان» همدان که هنوز یک‌سال هم از عمر ثبت ملی‌اش نمی‌گذرد، در حالی با وجود مصوبات قانونی و مکاتبات میراث فرهنگی و شهرداری و پلمب خانه، توسط مالکانش تخریب شده که براساس قانون اجازه تخریب بنای ثبتی را نداشتند. این بنا در خیابان جهان‌نما، نبش کوچه قباد و توسط محمود نیامی-از شاگردان هوشنگ سیحون- ساخته شده است.منبع