بسته نوروزی تهرانگردی چقدر تخفیف دارد؟


تهران- رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران ارزش بسته‌ نوروزی ٣٠٠ هزار تومان است که به مسافران و گردشگران فقط ١٠ هزار تومان فروخته می‌شود. بن تخفیف ۳۰ تا ۷۰ درصدی برخی مجموعه‌های فرهنگی و هنری تهران در این بسته‌ها قرار دارد.منبع