برگزاری نخستین رالی تهران-مسکو و هفته‌های فرهنگی ایران در روسیه

ایجاد تسهیلات لازم برای ورود گردشگران روسیه به ایران، مطالعه و نیار سنجی در خصوص زمان مناسب سفر آنان با توجه به شرایط و مشکلات پیش آمده در مسیر جهانگردی گردشگران روسی برای سفر به اروپا و آمریکا، تمایل طرفین به انعقاد تفاهم‌نامه و در ادامه اجرای آن، از مهمترین موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه ای که روز دوشنبه – ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ – با حضور محمدحسین صوفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و تانیانا شارشاویستکایا معاون کمیته گردشگری مسکو برگزار شد، دو طرف بر توسعه همکاری های مشترک و برگزاری رالی و برنامه های فرهنگی، تأکید کردند.

تانیانا شارشاویستکایا نیز در این دیدار بر تمایل گردشگران روس برای سفر به ایران تأکید کرد و اظهار داشت: می توان با تقابل تجربیات پروژه های مشترکی را اجرا کرد که این جلسه آغازی برای آن و گام نخست در راه رسیدن به نقطه نظر مشترک است.منبع

مانعی در لغو روادید گردشگری گروهی از سوی ایران وجود ندارد

برگزاری نخستین رالی تهران-مسکو و هفته‌های فرهنگی ایران در روسیه

محمدحسین صوفی در این جلسه با بیان اینکه برای لغو روادید گردشگری گروهی از سوی ایران مانعی وجود ندارد، گفت: در صورت لغو روادید از سوی دو کشور، می توان فعالیت‌های مشترک بسیاری را طراحی و برنامه‌ریزی کرد. همچنین با توجه به سابقه تاریخی و تمدنی ایران و روسیه موافق برگزاری برنامه های مهیج از جمله سفر گردشگران در قالب کمپر و کاروان هستیم. در این راستا در صورت تمایل کمپرداران روسی، جهانگردان دو کشور می‌توانند با پیوستن به یکدیگر رالی تور خود را در یک کشور ثالث خاتمه دهند.

در این دیدار با پیشنهاد مدیران گردشگری مسکو، قرار شد نخستین رالی کمپرها در مسیر تهران مسکو و هفت‌ های فرهنگی ایران در روسیه برنامه‌ریزی و اجرا شود.