برگزاری دوره تخصصی تهران‌شناسی در مجموعه گردشگری عباس آباد
تهران- ایرنا- اختتامیه دوره تخصصی تهران شناسی همراه بازدید از اقیانوس پارک مجموعه فرهنگی عباس آباد و معرفی جاذبه‌های مناطق برگزار شد.منبع