برنامه‌های گردشگری تابستانه در مناطق ۲۲ گانه تهران اجرا می‌شود


تهران- ایرنا- برنامه‌های گردشگری تابستانه در مناطق ۲۲ گانه تهران با مشارکت شهرداری و بناید ایران‌شناسی اجرا می‌شود.منبع