بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز


گودرزی, مجید, سلطانی, زهرا, پورمقدم, علی. (1401). ‘بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی خارجی در کلان‌شهر اهواز’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.331809.2577منبع