بررسی تاثیر توسعه گردشگری پزشکی در عصر اپیدمی کووید 19 بر بازتاب بازدید مجدد مقصد گردشگری با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی- کمی)


شیرمحمدی, یزدان, هاشمی باغی, زینب, علی تقی بخش, محمد. (1401). ‘بررسی تاثیر توسعه گردشگری پزشکی در عصر اپیدمی کووید 19 بر بازتاب بازدید مجدد مقصد گردشگری با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی- کمی)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.319802.2536منبع