برج آزادی همزمان با «ساعت زمین» خاموش شد


تهران- ایرنا- برج آزادی نماد ملی کشور شامگاه پنجم فروردین همزمان با رویداد جهانی «ساعت زمین» خاموش شد.منبع