ببینید| گام‌های دولت برای تحقق "مازندران قوی"


ساری- ایرنا- طرح نیمه‌تمام پُل زیرقوسی سد گلورد در شهرستان بهشهر که به ارث رسیده از دولت قبل است به گفته استاندار مازندران باهدف توسعه گردشگری حداکثر تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.منبع