بافت تاریخی شیراز ثبت ملی شد


تهران- ایرنا- با تصویب شورای ملی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی «بافت تاریخی شیراز» در فهرست آثار ملی ثبت شد.منبع