«بافت تاریخی» بافت فرسوده نیست

وی با اشاره به اینکه آخرین خانه‌ تاریخی که تخریب شد در نزدیکی پله ثبت ملی شده پلابچیلون بود متذکر شد: متاسفانه سازوکاری که به خوبی یک خانه تاریخی را احیا و مرمت کند نداریم و به اصالت هویتی که در خانه‌های تاریخ وجود دارد توجه نمی‌شود.

بهشتی گفت: کوچه‌های باریک و تنگ دزفول که در ایام نه چندان دور، زندگی در آنها جور دیگری در جریان بود این روزها در انزوا فرورفته‌اند.

روح‌الله بهشتی در گفت‌وگو با ایسنا با تصریح این مطلب که بافت تاریخی دزفول به صورت تدریجی در حال تخریب است، اضافه کرد: بسیاری از خانه‌های تاریخی با هدف ساختن ساختمان امروزی و نبود توجه و مراقبت لازم در آستانه نابودی قرار گرفته‌اند.

این دوستدار میراث فرهنگی متذکر شد: چه بسیار خانه‌های تاریخی دیگری که گرچه تاکنون تخریب نشده‌اند اما مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند به طوری که در هر لحظه منتظر فروریختن یکی از آنها هستیم و نابودی هر کدام از این خانه‌ها به طور قطع یک تراژدی فراموش‌نشدنی است.

او با اشاره به تغییر جمعیتی بافت قدیم دزفول از گذشته تا به امروز خاطرنشان کرد: مردمان قدیم به ارزش‌های معماری این بافت آگاه بودند اما هم‌اکنون از یک طرف یا معرفی نکردن بافت ‌تاریخی و از طرف دیگر نبود آگاهی مردم از اهمیت این بافت تاریخی باعث شده استقبال مالکان برای مرمت، احیا و نگه‌داری بسیار کم شود.

به باور این دوستدار میراث فرهنگی: آگاهی ساکنان این بناهای تاریخی ضعفی است و در سال‌های گذشته نه تنها باعث فرسودگی و تخریب بافت تاریخی شهرستان دزفول بلکه گریبان‌گیر بناهای تاریخی تمام کشور شده است.

انتهای پیاممنبع

ایسنا/خوزستان دوستدار میراث فرهنگی دزفول با تاکید بر اینکه بافت تاریخی نباید با بافت فرسوده اشتباه گرفته شود، گفت: متاسفانه در میان برخی بافت تاریخی به عنوان بافت ناکارآمد یاد می‌شود.