بافت تاریخی، تجربه متفاوت فراروی گردشگران نوروزی شیراز


شیراز-ایرنا-بافت تاریخی شیراز به مثابه مکانی با کالبدی تاریخی و محوطه میراثی است که در آستانه فرا رسیدن نوروز آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی شده است و می‌تواند تجربه متفاوتی از بازدیدهای مرسوم از آثار تاریخی این شهر را به ارمغان آورد.منبع