باستان‌شناسان جاده ابریشم در موزه ملی ایران

در این دیدار، باستان‌شناسان «چن دنگ» و «هویکیو شائو» از دانشگاه شمال غربی چین و فریدون بیگلری ـ معاون امور فرهنگی موزه ملی ایران ـ نیز حضور داشتند. هیأت چینی با همراهی و راهنمایی حسن فاضلی، فریدون بیگلری و یوسف حسن‌زاده از باستان‌شناسان ایران و فیروزه سپیدنامه از موزه ملّی ایران بازدید کردند.  

انتهای پیاممنبع

به گزارش ایسنا، وانگ جیانشین ـ مدیر مرکز باستان‌شناسی جاده ابریشم دانشگاه شمال غربی چین ـ و حسن فاضلی نشلی ـ نماینده تهران در پروژه راه ابریشم ـ در دیدار با جبرئیل نوکنده ـ رییس کل موزه ملی ایران ـ، با اشاره به سابقه‌ همکاری‌های مشترک فرهنگی دو کشور در زمینه موزه و باستان‌شناسی، ضمن برشمردن ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه در زمینه مطالعات راه باستانی ابریشم ابراز امیدواری کردند تا موزه ملی ایران و دانشگاه شمال غربی چین در آینده‌ بتوانند فعالیت‌های مشترکی، از جمله برگزاری نمایشگاه و مطالعات آثار مرتبط با این راه باستانی را انجام دهند.

باستان‌شناسان جاده ابریشم در موزه ملی ایران

مدیر مرکز باستان‌شناسی جاده ابریشم در دیدار از موزه ملی برای انجام مطالعات راه باستانی ابریشم و برگزاری نمایشگاه مشترک با ایران ابراز تمایل کرد.