باستان‌شناسان جاده ابریشم در موزه ملی ایران

مدیر مرکز باستان‌شناسی جاده ابریشم در دیدار از موزه ملی برای انجام مطالعات راه باستانی ابریشم و برگزاری نمایشگاه مشترک با ایران ابراز تمایل کرد.

در این دیدار، باستان‌شناسان «چن دنگ» و «هویکیو شائو» از دانشگاه شمال غربی چین و فریدون بیگلری ـ معاون امور فرهنگی موزه ملی ایران ـ نیز حضور داشتند. هیأت چینی با همراهی و راهنمایی حسن فاضلی، فریدون بیگلری و یوسف حسن‌زاده از باستان‌شناسان ایران و فیروزه سپیدنامه از موزه ملّی ایران بازدید کردند.  

انتهای پیاممنبع

به گزارش ایسنا، وانگ جیانشین ـ مدیر مرکز باستان‌شناسی جاده ابریشم دانشگاه شمال غربی چین ـ و حسن فاضلی نشلی ـ نماینده تهران در پروژه راه ابریشم ـ در دیدار با جبرئیل نوکنده ـ رییس کل موزه ملی ایران ـ، با اشاره به سابقه‌ همکاری‌های مشترک فرهنگی دو کشور در زمینه موزه و باستان‌شناسی، ضمن برشمردن ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه در زمینه مطالعات راه باستانی ابریشم ابراز امیدواری کردند تا موزه ملی ایران و دانشگاه شمال غربی چین در آینده‌ بتوانند فعالیت‌های مشترکی، از جمله برگزاری نمایشگاه و مطالعات آثار مرتبط با این راه باستانی را انجام دهند.

باستان‌شناسان جاده ابریشم در موزه ملی ایران