بازگشت نخستین کاروان حجاج خراسانی از سرزمین وحینخستین گروه از حجاج خراسانی با ۲۵۸ زائر در قالب ۲ کاروان از استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی از مبدا مدینه، دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۵ وارد فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد شدند. در مراسم حج تمتع امسال ۵۸۷۰ زائر از سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، به سرزمین وحی مشرف شده بودند.

    منبع