بازسازی خانه تاریخی آقاجان نسب؛ شکوه گذشته به مازندران باز می‌گردد؟


ساری – ایرنا – مرمت و بازسازی اصولی و فنی خانه تاریخی «آقا جان نسب بابل» پس از سالها با همت دولت سیزدهم انجام گرفت تا یکی از بزرگترین یادگارهای شکوه تاریخ معاصر مازندران دوباره رونق گیرد.منبع