بازدید ۱۰ هزار گردشگر خارجی از آثار تاریخی فارس

او افزود: مجموعه جهانی تخت جمشید با بیش از ۳ هزار بازدیدکننده در صدر مقاصد بازدید شده توسط گردشگران خارجی است.

انتهای پیام منبع

او در ادامه جمع بازدیدکنندگان داخلی از موزه‌ها و اماکن تاریخی فرهنگی فارس در بازه زمانی ۲۰ خرداد تا ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲ نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت‌زمان تعداد ۲۳۹ هزار و ۲۵۷ نفر بازدید کننده داخلی از موزه‌ها و بناها تاریخی، فرهنگی استان بازدید کردند.

سید مؤید محسن نژاد سه‌شنبه ۲۰ تیرماه به خبرنگاران گفت: در بازه زمانی ۲۰ خرداد تا ۱۶ تیر ۱۴۰۲ تعداد ۱۰ هزار و ۴۷۲ گردشگر خارجی از اماکن تاریخی، فرهنگی و موزه‌های استان فارس بازدید کرده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی فارس ادامه داد: آرامگاه حافظ با ۲۲۹۵ بازدیدکننده دومین مقصد بازدید گردشگران خارجی بوده و پس‌ از آن مجموعه جهانی پاسارگاد ۲۱۲۱ نفر میزبان بیشترین تعداد گردشگران خارجی بوده‌اند.

محسن نژاد همچنین پرمخاطب‌ترین مکان‌های تاریخی، فرهنگی استان را برای بازدیدکنندگان داخلی به ترتیب آرامگاه سعدی با ۴۸ هزار و ۵۱۵ نفر، ارگ کریم‌خان زند با ۳۰ هزار و ۱۵۸ نفر، مجموعه جهانی تخت جمشید با ۲۷ هزار ۸۰۵ نفر و پس‌ازآن پاسارگاد، حمام وکیل، موزه تخت جمشید، نقش رستم، موزه پارس، آتشکده فیروزآباد، مجموعه جهانی بیشاپور، تنگ چوگان کازرون و موزه بیشاپور و موزه سنگ‌های تاریخی هفت‌تنان نام برد.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع ‌دستی فارس، مجموعه تاریخی فرهنگی آرامگاه حافظ را پرمخاطب‌ترین مکان تاریخی برای بازدیدکنندگان داخلی نام برد و گفت: ۸۹ هزار و ۶۸۵ نفر در مدت ذکرشده از این مجموعه بازدید کردند.

محسن‌نژاد گفت: نقش رستم، ارگ کریم‌خان زند و آرامگاه سعدی نیز از دیگر اماکن تاریخی فرهنگی استان هستند که به ترتیب بیشترین بازدیدکننده خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.

ایسنا/فارس مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی فارس اعلام کرد که طی یک‌ماه اخیر، بیش از ۱۰ هزار گردشگر خارجی از آثار و بناهای تاریخی فرهنگی این استان بازدید کرده‌اند.