بازدید رایگان دانشجویان از برج آزادی
تهران- ایرنا- بازدید از مجموعه برج آزادی همزمان با ۱۶ آذر؛ روز دانشجو برای این قشر رایگان شد.منبع