بازدید خبرنگاران از بافت قدیمی شیراز

به دنبال طرح مباحثی در مورد تملک و تخریب خانه‌های واقع در محدوده بافت تاریخی و فرهنگی پیرامون حرمهای مطهر در شیراز، صبح امروز ۲۶  بهمن ماه ۱۴۰۱ بازدیدی با دعوت میراث فرهنگی فارس با حضور رئیس پژوهشکده میراث فرهنگی کشور، نماینده استانداری و مدیرکل و معاونان میراث فرهنگی فارس، شهردار بافت تاریخی شیراز و خبرنگاران و عکاسان خبری رسانه‌ها، اساتید دانشگاه و فعالان میراث و …. از محدوه بافت پیرامونی حرم انجام شد.منبع